GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Hua Nà

Email :  lcu-thanuyen-thhuana@edu.viettel.vn

Điện thoại :

 

1. Đặc điểm về địa lý, kinh tế - xã hội

Xã Hua Nà phía Đông giáp với xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái, phía Tây giáp với xã Mường Cang, Phía Nam giáp với xã Hồ Bốn huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái, phía bắc giáp với thị trấn Than Uyên và xã Mường Than. Toàn xã có 9 thôn bản. Diện tích tự nhiên của xã Hua Nà là hơn 2164,27 ha. Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của xã đã có bước phát triển, đời sống của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện, nhưng do nhân dân trong xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp là chính, canh tác còn nhiều hạn chế nên tỷ lệ đói nghèo vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (14.6%), trình độ dân trí còn rất thấp, đời sống của nhân dân còn rất khó khăn.

2. Đặc điểm về truyền thống cách mạng, văn hóa, giáo dục

Về văn hoá giáo dục, Hua Nà có truyền thống văn hoá lâu đời luôn giữ bản sắc của dân tộc, truyền thống văn hoá của địa phương. Ngành giáo dục đã có những phát triển đáng kể, quy mô mạng lưới trường, lớp và học sinh tăng, con em được tạo điều kiện học tập. Tuy nhiên, với đặc điểm 100% học sinh là người dân tộc thiểu số; tỉ lệ hộ nghèo chiếm 14,6%, số học sinh thuộc hộ nghèo là 113/868= 13%(MN: 18/256 trẻ= 7%; TH 58/355HS= 6,3%; THCS: 33/254=14,4%); học sinh đi học phải qua suối, xã vẫn còn những hủ tục lạc hậu như ma chay, cúng bái, tình trạng tảo hôn,... là những trở ngại và thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu về tỷ lệ chuyên cần và chất lượng học sinh, gây ảnh hưởng tới công tác PCGD của xã.

3. Đội ngũ giáo viên: 

- Tổng số CBQL, GV, NV: 31 đồng chí. Cán bộ quản lý: 02 đồng chí, Giáo viên: 28 đồng chí, nhân viên: 4 đồng chí (kế toán: 01; văn thư: 01; thư viện: 01; phục vụ: 0; bảo vệ: 01; Y tế: 0.). Trình độ đào tạo: Đại học: 22; Cao đẳng: 9; trung cấp: 3; chưa qua đào tạo: 0

4. Cơ cấu tổ chức:

- 01 Chi bộ đảng

- 01 Tổ chức Công đoàn

- 03 Tổ chuyên môn

- 01 Tổ văn phòng

5. Mục tiêu đào tạo: 

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn mới và chất lượng dạy học buổi 2.

- Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo của BGH và tổ khối.

- Giữ vững và duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

- Tập thể nhà trường phấn đấu danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”

- Duy trì và giữ vững đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

- Đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ thộng tin trong trường học.

- Xây dựng đội ngũ nhà trường trách nhiệm, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, kỉ luật lao động.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, văn hóa.

6. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:

- Tiếp tục chỉ đạo việc dạy học theo đối tượng vùng miền, chuẩn kiến thức và kĩ năng, chú trọng vận dụng linh hoạt hình thức tổ chức dạy học.

- Thường xuyên kiểm tra, dự giờ tư vấn và chia sẻ đối với lớp 1 Công nghệ Tiếng Việt lớp 1.

- Tập trung chỉ đạo các lớp có chất lượng học sinh chưa đảm bảo, còn có học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Chỉ đạo các tổ khối trưởng khảo sát chất lượng không chính thức trong buổi 2 đối với nhóm học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng để có biện pháp bổ trợ kiến thức kịp thời. Tổ chức dạy học buổi 2 hiệu quả.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường đã đề ra
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ văn nghệ, CLB Mĩ thuật, theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, 
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hua Nà